Best of Lu Chen 劉謙魔術劉謙-最容易失敗的魔術!


《幻镜》2012 春节晚会


扬帆 2012——江苏卫视龙年春晚


刘谦EMC表演全球无人破解的巴格拉斯效果 ! Lu Chen EMC Performance


靈異召喚術 - 劉謙


最令人無法破解的魔術 - 劉謙


复活的虾子 - 劉謙


這個超誇張一定要看 - 劉謙

No comments:

Post a Comment